Regulamin abonamentów

REGULAMIN SPRZEDAŻY OBIADÓW ABONAMENTOWYCH:

 1. Oferta obiadów abonamentowych skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych  jak i zbiorowych, i ma na celu zapewnienie stałej długookresowej obsługi żywieniowej.
 2. Obiady abonamentowe mają charakter stacjonarny i można z nich korzystać wyłącznie w lokalu „Pełny Gar”.
 3. Klient wykupując abonament obiadowy otrzymuje, każdego przewidzianego abonamentem dnia, zestaw obiadowy składający się z: zupy dnia, drugiego dania i surówek.
 4. Do wyboru klienta pozostają oferowane danego dnia zestawy obiadowe lub dania nie stanowiące zestawów obiadowych powiększone o zupę dnia. 
 5. Ceny abonamentów przewidują zniżkę dla klientów, która zostaje ustalona w taki sposób, aby abonament pracowniczy uprawniał do otrzymania gratis przynajmniej dwóch zestawów obiadowych a abonament miesięczny do przynajmniej trzech zestawów obiadowych w okresie przewidzianym danym rodzajem abonamentu.
 6. Ceny abonamentów wynoszą:
  1. abonament miesięczny  -  12,25 PLN pomnożone przez ilość dni w danym miesiącu
  2. abonament pracowniczy  -  12,50 PLN pomnożone przez ilość dni roboczych w danym miesiącu
  3. abonament 10-dniowy  -  12,99 PLN do wykorzystania w dowolnym czasie w okresie kolejnych 30 dni od chwili zakupu.
 7. Wykupując abonament, płaci się z góry za cały okres obowiązywania abonamentu w zależności od jego rodzaju.
 8. Klient może wykupić abonament gotówką w lokalu lub przelewem przy zakupie abonamentu online.
 9. Abonament wydawany jest w lokalu Pełny Gar po uiszczeniu opłaty bezpośrednio w  kasie lub po okazaniu wydruku potwierdzenia płatności online. 
 10. Obowiązuje zasada „jeden abonament – jeden zestaw obiadowy” każdego, przewidzianego rodzajem abonamentu, dnia.
 11. Klient posiadający wykupiony abonamentowych ma prawo do zakupu, za dopłatą, dowolnej ilości dań dodatkowych zawartych w aktualnym menu. Dotyczy to zarówno zestawów obiadowych jak i pozostałych dań a także napojów oraz dodatków, według cen obowiązujących w menu.
 12. Niewykorzystane obiady abonamentowe nie podlegają zsumowaniu w kolejnych dniach, ani nie przechodzą na kolejny okres abonamentowy.
 13. Firma zastrzega sobie możliwość zmiany menu bez wcześniejszego uprzedzenia, jeśli zaistnieje taka konieczność. 
 14. Firma może zaproponować zmianę dania, jeśli nastąpi wcześniejsze wyczerpanie się, przewidzianej w menu stałym lub menu dnia, potrawy. Klient może wówczas otrzymać danie, które zostanie skomponowane z dostępnej w danej chwili oferty. Odmowa przyjęcia oferty zamiennej wiąże się z konsekwencjami opisanymi w punkcie 12 niniejszego regulaminu.
 15. Abonamentowe zestawy obiadowe wydawane są w lokalu, w godzinach 11.00-18.00 w dni robocze i 11.00-16.00 w soboty i niedziele.
 16. Abonament miesięczny obowiązuje od 1 do ostatniego dnia kalendarzowego, a abonament pracowniczy od pierwszego do ostatniego dnia roboczego miesiąca, na który został wykupiony.